Att skapa en budget? Nja!

Att skapa en budget eller inte, det är frågan.

Det finns inget rätt svar som gäller alla. Men Ecorren gillar inte budgetering, och tror inte heller att det funkar i längden. 

Med budget avses här ett hushålls löpande planering av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid. I praktiken innebär budgetering att ett hushåll drar upp en lista i vilken det framgår hur mycket av inkomsten som får spenderas på olika utgiftsposter under en månad.

Fördelen med att skapa en budget är att du får ett ramverk som ger dig vägledning kring hur din inkomst får spenderas under en månad. Om du överskrider en budgetpost kan du (i teorin) vidta åtgärder. Men det kräver att du löpande följer upp din budget.

Att skapa och följa upp en budget kräver därför mycket energi. Det finns också en risk att oväntade utgifter dyker upp och utgifter som du glömt ta med när du gör din budget, så som semester.

Det finns också psykologiska förklaringar till varför det är svårt att hålla sig till en budget. Enligt en psykologen Klontz, är problemet med en budget att den skapar en känsla av knapphet. Den upplevda bristen på pengar, kan få hjärnan att vilja spendera mer, inte mindre, vilket gör det ännu svårare att hålla sig till budgeten. 

Klontz förordar istället att man sätter upp ett positivt mål i linje med ens värderingar. Om du älskar att resa, besluta om ett resmål vid bestämd tidpunkt. Sedan får man räkna ut hur mycket som behövs och vidta åtgärder för att uppnå sparmålet. I praktiken innebär detta enligt Klontz att man måste anpassa sin utgifter, precis som vid budgetering, men drivkrafterna är annorlunda vilket underlättar måluppfyllelsen.

Ecorren har inte en så konkret och tydlig målbild som en resa men jobbar likt Klontz ansats baklänges. Varje månad avsätts automatiskt en del av lönen till sparande. Det som finns kvar får Ecorren spendera (nästan) hur hen vill.

Även om Ecorren inte gillar budgetering och tror på att det håller i längden, kan det vara mycket klokt att regelbundet se över sin ekonomi i detalj. Genom en regelbunden översyn kan du lättare identifiera rörliga och fasta utgifter som är onödigt höga eller som du inte längre prioriterar.

/Ecorren

One thought on “Att skapa en budget? Nja!

 1. Mycket bra tankar Ecorren!
  Jag har testat att leva efter budget förut. Det gav verkligen en känsla av att känna sig låst. Att istället bara bestämma hur mycket jag ska spara för att ny vissa sparmål fungerar mycket bättre. Känner mig inte lika fattig då.

  Det är verkligen intressant med psykologi.

  Vi går igenom hela vår ekonomi med inkomster och utgifter ca 2ggr per år. Då kollar vi om det är några utgifter som är onödiga eller om vi ska justera beloppen på de olika sparmålen vi har.

  Tack för ett bra inlägg!
  Mvh Pappa Betalar?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.