Kostnad-på-kostnad

Höga investeringskostnader är bra för alla i det finansiella systemet utom dig som investerar. Att hålla kostnaderna nere när du investerar är därför viktigt om du vill maximera din egen avkastning.

Varje avgift minskar din framtida avkastning och ofta mer än vad du tror på grund av sammansatt kostnad. Funktionen bakom sammansatt kostnad är densamma som den bakom sammansatt ränta, d.v.s. ränta-på-ränta effekten.

Avgifter urholkar värdet på din investering

När du betalar en avgift för en finansiell produkt, såsom en fond, förlorar du två gånger. Den första förlusten uppstår när fondens avgift dras. Den andra förlusten, och oftast den större, uppstår på grund av utebliven vinst. Den avgift som dras hade, om den istället legat kvar i investeringen, kunnat generera en god avkastning med ränta-på-ränta effekten. För att illustrera hur höga avgifter urholkar värdet på din investering kommer här ett exempel.

Om du investerar 100 tusen kronor i en fond med 7 % årlig avkastning och låter fonden vara i 50 år kommer slutresultatet skilja sig stort beroende på fondavgiften.

Väljer du att lägga pengarna i en dyr fond, med en årlig avgift på 2 %, har investeringen efter 50 år vuxit till en miljon. Imponerande kan tyckas, men beloppet på en miljon är inte så högt när det jämförs med vad som gått förlorat på grund av den höga avgiften. Efter 50 år har den totala avgiften för investeringen vuxit till ca. 1,8 miljoner. En liten del av förlusten förklaras av fondavgiften, som uppgår till knappt en 0,5 miljoner. Den resterande förlusten, på ca. 1,3 miljoner utgörs av utebliven vinst.

 Fond DyrFond BilligFond Gratis
Avgift i %20.20
Värde utan avgifter294570329457032945703
Totalkostnad18729672805880
varav förvaltningsavgift428324808920
varav förlorad vinst14446431996950
Slutvärde107273626651152945703
Minskning i % av värde pga. av avgifter64100

Som tabellen ovan och figuren nedan visar, skulle investeringen i en billig fond, med en avgift på 0.2 %, minska förlusten drastiskt, till knappt 300 tusen. Skulle fonden vara helt gratis blir förlusten 0 och du kan kamma hem hela 2,9 miljoner.

Ecorrens Nordnet-portfölj ligger på 0,21 % i totalavgift medans Avanza-portföljen ligger på 0,28 %.

Om du som Ecorren snarare vill maximera din egen snarare än bankernas och fondförvaltarnas avkastning är det viktigt att hålla investeringskostnaderna så låga som möjligt. Även en uppenbart liten skillnad på några procent-eller tiondelsprocentenheter gör skillnad. Som tur är avgiften, i motsatts till börsens utveckling, en faktor som du som investerare kan påverka.

/Ecorren

3 thoughts on “Kostnad-på-kostnad

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.