Superavgiftsfria fonder?

Uppdaterat inlägg!

En bloggläsare bad mig beräkna kostnaden för investering i superfonderna vid månadssparande. Längst ner följer därför en kompletterande beräkning för kostnad vid månadssparande.

Eftersom avgifter har så stor negativ påverkan på din avkastning är det positivt att det finns ett ökat utbud av billiga och till och till och med avgiftsfria fonder.

Jag blev därför jätteglad i förra veckan när Avanza lanserade sin superbilliga globalfond med en totalavgift på endast 0,1%, vilket jag skrivit om i tidigare inlägg. Men det finns andra billiga fonder för den som vill begränsa sig till vårt närområde.

Nordnet erbjuder sedan några år tillbaka en avgiftsfri passivt förvaltad indexfond på och för var och en av deras nordiska marknader. Fonderna går under samlingsnamnet “Superfonderna” och fungerar som lockbeten för att attrahera kunder till Nordnet.

Det finns fyra Superfonder: Superfond Danmark, Sverige, Norge och Finland.

Vid lanseringen av fonderna förklarade Nordnet att sparare nu gavs möjligheten till gratis fondsparande.

Enligt Nordnet var det inte bara avgiftsfritt för fondsparare att investera i sina respektive länders Superfonder. Det var också en möjlighet för sparare i Sverige “att fondspara avgiftsfritt i tre andra länder och samtidigt få valutaexponering”.

Avgiftsfritt låter bra men är Superfonderna för en svensk fondsparare verkligen gratis?

Läser man närmare på Nordnets hemsida framkommer det att en svensk fondsparare behöver betala en växlingsavgift vid köp av grannländernas Superfonder. Nordnet står med andra ord inte för denna avgift.

Superfonderna Danmark, Finland och Norge handlas i respektive lokal valuta (DKK, Euro och NOK) och växlingen sker automatiskt av Nordnet. När växling sker är skillnaden mellan köp- och säljkurs (den s.k. spreaden) 0,5 %. En spread på 0,5 % innebär ett valutapåslag på 0,25 % av kursen vid en växling.

Att som svensk fondsparare köpa Superfonderna Norge, Danmark och Finland är därför inte helt gratis. Superfonden Sverige är däremot helt gratis eftersom lokalvalutan är SEK.

Så vad kostar då Superfonderna hos Nordnet?

Valutapåslaget på 0,25 % som Nordnet tar när en svensk fondsparare köper eller säljer en av de tre Superfonderna Norge, Danmark och Finland kan liknas vid en köp- och säljavgift på 0,25 %. Att t.e.x. köpa Superfonden Norge kostar därför 0,25 % vid köp och lika mycket vid försäljning.

Denna kostnad är lätt att förstå, men det kan vara svårt att jämföra de tre Superfondernas kostnader med fonder som saknar köp- och säljavgifter.

Om du t.ex. vill jämföra kostnaden mellan Superfonden Norge och Handelsbankens (dyra) aktivt förvaltade Norge-fond som har en årlig totalavgift på 2,02 % behöver köp- och säljavgiften för Superfonden översättas till en årlig totalavgift.

Översättningen från köp-och säljavgift till årsavgift är inte helt okomplicerad eftersom att den motsvarande årliga total avgiften för Superfonderna påverkas av investeringshorisonten. Det går därför inte att avgöra den motsvarande årliga avgiften för Superfonderna utan att först bestämma hur länge investeringen ska behållas. Den årliga avgiften blir nämligen högre ju kortare investeringshorisont

Jag har därför valt att räkna fram Superfondernas årliga avgift för fyra tidsperioder utifrån följande antaganden: En initial investering om 100 tusen kronor med en årlig avkastning på 7 %.

Kostnad för Superfonderna NO, FI & DK för olika tidshorisonter

25 år 10 år 5år 1år
Värde SEK utan avgifter 542743 196715 140255 107000
Totalkostnad SEK 2 710 982 700 534
Förlorad vinst SEK 1 357 492 351 268
Försäljningskostnad SEK 1 353 491 350 267
Resultat SEK 540033 195733 139555 106466
Minskning i % av värde pga. av avgifter 0.5 0.5 0.5 0.5
Motsvarande årlig totalavgift i % 0.02 0.05 0.10 0.50

Enligt Ecorrens beräkningar har Superfonderna Danmark, Norge och Finland en årlig totalavgift på motsvarande 0,02 % vid en investeringshorisont på 25 år. Vid ett innehav på endast ett år blir däremot avgiften avsevärt högre, nämligen 0,5 %.

Uppdaterat!

Kostnad för Superfonderna NO, FI & DK för olika tidshorisonter vid månadssparande

Antagande samma som ovan avseende årlig avkastning på 7 procent. Vid ett månadssparande om 1000 kronor i 10 respektive 5 år blir kostnaden följande.

10 år 5 år
Värde SEK utan avgifter 172 019 71 598
Totalkostnad SEK 730 329
Förlorad vinst SEK 430 179
Försäljningskostnad SEK 430 179
Resultat SEK 171 160 71 241
Minskning i % av värde pga. av avgifter 0.5 0.5
Motsvarande årlig totalavgift i % 0.08 0.16

Som väntat är minskningen av värde på grund av avgiften identisk med minskningen vid engångsinsättning. Investeringshorisonten påverkar inte heller den procentuella minskningen. Däremot påverkas den motsvarande årliga totala avgiften. Den påverkas liksom i jämförelsen ovan av tiden. Ju längre investeringshorisont desto lägre motsvarande årlig totalavgift. Att den motsvarande årliga totala avgiften för samma investeringshorisont blir högre vid månadssparande än vid engångsinsättning är också logiskt, då månadssparande innebär att investerat kapital ökar ju närmare investeringshorisonten man kommer.

Genomgången visar att de Superfonderna Danmark, Norge och Finland inte är helt avgiftsfria för en investerare i Sverige. De kan till och med bli en ganska dyr affär för den kortsiktige fondspararen. Är du däremot, liksom Ecorren, en långsiktigt investerare är Superfonderna, även med sina växlingsavgifter, fortfarande superbilliga.

Vad tycker du om Superfonderna?

/Ecorren

One thought on “Superavgiftsfria fonder?

  1. Hei. Takk for beregningene. I tillegg er det en ekstra avgift for det danske Superfondet hvis du ikke er dansk.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.