Gemensam tillväxt

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för Toborrow.

Att hjälpa småföretag att växa var fram tills nyligen inte lätt för en småsparare som mig. Men tack vare framväxten av plattformar för så kallad peer-to-peer (P2P) utlåning har en ny möjlighet att göra gott öppnats upp.

En sådan plattform som jag använt mig flitigt av är Toborrow. Genom att låna ut pengar till småföretag via Toborrow får jag möjlighet att inte bara se mina pengar växa utan också ge småföretag en chans att utvecklas. Utöver tillväxt erbjuder också investeringen på plattformen en viss diversifiering bortom börsen.

Toborrow grundades 2014 och för samman allmänheten med småföretag som behöver kapital för att kunna utveckla sin verksamhet.Till skillnad från tex. konkurrenten Kameo, är företagen som söker finansiering på Toborrows plattform inte fokuserade på enbart fastighetsprojekt. Att företaget är registrerat hos Finansinspektionen och är delägt av NFT Ventures (som är knutet till Bonnier Ventures) och Marginalen Bank gör att upplägget känns tryggt.

Sedan start har drygt 140 lån beviljats med en volym på drygt 75 miljoner kronor och till en snittränta på 8,7 procent.

Jag har själv varit med sedan starten och lånat ut till de flesta företagen som sökt lån. Jag är nu uppe i drygt 120 företagslån. Löptiden på lånen varierar, från några månader till tre år. Sektorerna som företagen verkar inom är lika varierande.

Att jag valt att låna ut till de flesta företagen hos Toborrow har att göra med att jag vill sprida riskerna. Av den anledningen har jag också begränsat storleken på beloppet som lånas ut till varje enskilt bolag.

Hur gör man?

Att låna ut pengar till företag på Toborrow är enkelt. Du sätter upp ett konto med hjälp av bank-id. Sedan är det bara att välja företag som vill låna pengar.

När ett företagslån dyker upp, kan du gå in och läsa om företaget. Du får bl.a. information om företagets senaste bokslut samt kreditbetyg baserat på data från UC. Samtliga företag som söker lån måste ha en omsättning på minst 1 miljon kronor och vara registrerade aktiebolag med minst ett bokslut.

Tillskillnad från tex. Kameo vet du inte på förhand räntan du får för att låna ut pengar. Detta eftersom att räntan sätts genom auktion. Själva auktionsförfarandet är enkelt. Du anger beloppet, minst 100 kronor, som du önskar låna ut följt av den ränta du är villig att låna ut (upp till 15 %). Auktionen brukar löpa under ett par veckor.

Fördelen med auktion är att du inte behöver vara först till kvarn för att få chans att låna ut pengar. Nackdelen är att du måste vara aktiv på Toborrow för att säkerställa att ditt utlånade belopp kommer med  till så hög ränta som möjligt. Det finns förvisso en auto-buds-funktion men den funkar sådär då den endast beaktar en parameter hos företaget som söker finansiering, nämligen kreditbetyget. Av en nyligen genomförd enkät att döma, funderar Toborrow på att kanske överge auktionsförfarandet.

Hur har det gått sedan start?

Av mina 120 lån har 60 återbetalats med ränta. Vad den exakta räntan är har jag ännu inte räknat ut, men den borde ligga kring snitträntan på 8,7 procent. Jag återinvesterar också avkastningen för att trigga ränta-på-ränta effekten. Att Toborrow inte redovisar den förväntade och den faktiska genomsnittliga räntan i portföljen är däremot något jag saknar (mer om detta längre ner i inlägget). I detta avseende har Lendify kommit mycket längre.

Av de resterande 60 aktiva lånen, är 10 lån just nu flaggade eftersom långivaren av någon anledning inte följt avbetalningsplanen. Orsakerna till att lånen inte återbetalats enligt plan varierar. I flera fall är företaget av olika anledningar “bara” sena med betalningen, i vissa fall har däremot företaget i gått i konkurs.

Att vissa av småföretagen jag lånar ut till får problem med att återbetala lånen har inte kommit som en överraskning. Flera av lånen mina är trots allt klassade som “endast”, kreditvärdiga.

Trots detta utgör mina kreditförluster fram till idag mindre än 0,5 % av det utlånade kapitalet. Jag inser samtidigt att det behövs mer tid för att dra några långtgående slutsatser om kreditförlusterna. Notera här att Toborrow ännu inte opererat under en lågkonjunktur.

Vad gäller informationen till långivarna tycker jag att Toborrow är mycket transparenta i hela processen, från det att ett företag ansöker om att låna pengar till dess att det utlånade kapitalet återbetalas.

Vid betalningsproblem agerar också Toborrow som långivarombud åt mig och alla andra som deltagit i lånet och informerar löpande om status och eventuella åtgärder som vidtas för att återfå så utestående belopp från låntagaren.

Vad kan bli bättre?

Jag tycker överlag att Toborrow fungerar väl och kommer fortsätta att löpande låna ut mindre belopp till småföretag. Men det finns områden som Toborrow kan förbättra för att göra plattformen för oss långivare ännu mer attraktiv.

  1. Ange tydligt långivar-portföljens avkastning (ränta) sedan start och årsavkastning. Idag är krävs det omfattande manuella beräkningar för att räkna ut portföljens avkastning.
  2. Överväg att slopa det tidskrävande auktionsförfarandet. Om man inte vill köra auto-buds-funktionen, vilket ofta är fallet då andra parametrar än kreditbetyget styr efterfrågan på lånet, behöver man logga in flera gånger och buda för att få en bra chans att få sitt kapital utlånat.
  3. Starta andrahandsmarknad för ökad likviditet. Flera av lånen har långa löptider, vilket innebär att den som i förtid önskar avveckla sin portfölj behöver vänta så länge som tre år.

Har du provat Toborrow eller någon annan P2P plattform för lån? Vad är din erfarenhet?

/Ecorren

2 thoughts on “Gemensam tillväxt

  1. Har testat Toborrow ett tag. Gillar idén men tycker att det är lite för krångligt. Kör på ett tag till och hoppas de utvecklas för som sagt det är en bra idé.

    Såg att du missat att de sänkt högsta räntan till 10%.
    Annars bra förklarat hur Toborrow fungerar.
    Mvh PB?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.