Tänk om du dör imorgon

I used to say why save money if I’ll die tomorrow, I haven’t died yet and I have nothing to survive on.”

Bangambiki Habyarimana

Nyligen uppstod debatt kring SVT:s inlägg om fenomenet att göra sig finansiellt oberoende genom att spara tillräckligt mycket för att inte behöva arbeta.

En som gav sig in i debatten var Utdelningsseglaren som argumenterade mot en på SVT intervjuad professor som lyfte fram vad han uppfattade vara brister i F.I.R.E-rörelsens kalkyler.

I detta inlägg vill jag inte ge mig in i en diskussionen om storsparares ekonomiska kalkyler.

Jag tänkte gör det lätt för mig idag.

I dagens inlägg vill jag lyfta fram några invändningar mot dem som under sitt yrkesverksamma liv inte anser att sparande och investeringar är möjligt eller viktigt.

Det kanske är få som öppet är uttalat emot sparande, men i handling är det nog många som prioriterar bort uppskjuten konsumtionen. De varken kan eller vill hålla igen.

Carpe diem eller Y.O.L.O

Problemet med att fånga dagen-tänket är att du med största sannolikhet även lever imorgon.

Sannolikheten att du ska dö en tidig död tidigt är liten. Faktum är att medellivslängden bara ökar (se figur nedan). Enligt SCB ökade medellivslängden mellan 1970 och 2017 vid födelsen från drygt 77 år till drygt 84 år för kvinnor och från drygt 72 år till knappt 81 år för män. Enligt SCB fortsätter ökningen även i framtiden. Fram till 2070 beräkning enligt byrån medellivslängden öka till 89,3 år för kvinnor och 87,3 år för män.

Tabell från SCB

Du kommer med andra ord med största sannolikhet även att leva imorgon. Vilket innebär att du även kommer att behöva konsumera imorgon. Att morgondagen inte bringar död kan du vara ganska säker på, däremot kan mycket annat hända som för med sig oförutsedda kostnader. Bilen kan få problem, kylen kan gå sönder eller värmepumpen kan ge upp.

Du kommer också att med största sannolikhet att leva i övermorgon, dvs. den dagen du kan börja ta ut din pension. Pensionsmyndighetens prognos (se nedan) visar att du endast kommer att få ut runt 75 procent av din lön. Men då krävs det att du jobbar hela livet, går senare än vid 65 års ålder och att du har tjänstepension.

Figur från Pensionsmyndigheten

Medveten om att du kanske får ut som mest 75 procent, i vissa fall mycket lägre inkomst, kan det finnas en poäng att jämna ut livsinkomsterna genom att avstå från lite konsumtion i dag.

Men är det inte så att vi bara lever en gång? Sant. Men om du nu är så mån om att fånga dagen, är det stor sannolikhet att du vill fånga dagen imorgon liksom i övermorgon.

Tänkt själv tillbaka i tiden. Du behöver inte gå mer än några dagar tillbaka och fråga dig om du idag vill njuta av livet lika mycket som du önskade då. Om inget hemskt inträffat, har du förmodligen samma önskemål om att leva gott idag liksom imorgon. Eller som en klok sparare uttryckte det. Du bör kunna avvara lite idag och ändå behålla en bekväm levnadsnivå för att vid ålderns höst inte behöva leva på en obekväm nivå.

Ett medellång liv är fyllt med 30 tusen dagar. Det blir många Y.O.L.O.

Tänk om jag dör imorgon

Som nämnts ovan är sannolikheten väldigt lågt för att du ska dö imorgon. Men även om du mot förmodan skulle trilla av pinnen i förtid kommer du inte att ångra att du inte bränt alla inkomster medan du levde.

För det första, vilket är ganska uppenbart, kan en död människa inte ångra att hen inte konsumerat allt under sin livstid. Finns du inte kan du inte tänka, och därmed inte heller ångra något.

Att ha sparat ihop lite kapital om man skulle gå bort kan också underlätta situationen för dem som finns kvar och är beroende av din inkomst.

Jag blir inte lycklig av att ha pengar på banken

Konsumtion är relativt. Eftersom att du som individ ganska snabbt anpassar dig till nya situationer (hedonisk anpassning) blir lyckan, lite förenklat uttryckt, över tid ganska stabil. Initialt kanske du blir glad över att ha köpt en ny tröja, men efter ett litet tag vänjer du dig vid tröjan när nyhetens behag lagt sig. Du är varken mer eller mindre lycklig än du var innan köpet. Även en negativ händelse har visat sig påverka den generella lyckonivån hos en individ relativt lite över tid.

Om du köper resonemanget ovan borde sparande eller avsaknaden därav inte nämnvärt påverka din lycka över tid. Men eftersom effekten på din lycka inte påverkas av ditt sparbeteende, borde spar-alternativet vara att föredra då det underlättar avsevärt ditt liv om du skulle drabbas av en negativ händelse.

Jag har inte råd att spara

Visst finns det individer i Sverige som inte har råd att spara. Men i Sverige har de flesta råd att lägga undan en slant. När dina grundläggande behov, såsom boende, mat, transport, internet etc. är mötta utgör resterande del av din inkomst ett utrymme som kan användas till mer eller mindre nödvändiga utgifter. På bloggen har jag skrivit en rad inlägg om hur du kan spara pengar, tex. genom att årligen se över dina fasta utgifter.

Den som kan men säger sig inte ha råd att spara bör också fundera på hur de ska ha råd att leva som pensionär. Som jag visat ovan blir pensionen för många som jobbar idag maximalt 75 procent av ens inkomst. Har man inte råd att spara idag, hur ska man då ha råd att gå i pension?

/Ecorren

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.