Nordnetportföljen slår index

Då var det dags för en uppdaterad sammanställning av portföljerna mina. Sedan jag skrev om mina två portföljer på Avanza och Nordnet har en rad ändringar skett.

I detta första av två inlägg kommer jag att fokusera på portföljen hos Nordnet.

Liksom i fjol vill jag varna dig som läsare för att det inte kommer bjudas på någon upphetsande läsning. Ecorren är ju trots allt Sveriges tråkigaste indexinvesterare.

Att jag endast kör indexfonder har dels att göra med att jag inte tror att jag kan slå börsen genomsnittliga utveckling, dels för att det är ruggigt enkelt.

Innehaven

Innehaven i Nordnetportföljen

Portföljen innehåller fortfarande åtta innehav. Samtliga fonder är indexfonder och tillhör i stort de idag billigaste aktiefonderna på den svenska fondmarknaden. Jämfört med i fjol har två byten skett. Swedbank Robur Access Global  har åkt ut och ersatts av Länsförsäkringar Global Indexnära. Bytet har dels att göra med att totalkostnaden för Swedbanks fond ökat från 0,287 till 0,32 procent, dels att Länsförsäkringar valt att slopa tidigare otydlig bestämmelse rörande uttagsavgift om 2 procent vid stora uttag ur fonden. Även Swedbanks Access Europa har ersatts med Länsförsäkringars motsvarighet eftersom att kostnaden för den senare är något lägre.

Ecorrens portfölj har en totalkostnad på 0,17 procent. I beräkningen har avgiften på superfonderna Danmark, Finland och Norge beräknats utifrån ett innehav på 25 år enligt min uträkning som du finner här.

Innehaven

Länsförsäkringar Global Indexnära

 • Andel: 30 % av portföljen.
 • En aktieindexfond som placerar globalt i företag inom olika branscher.
 • Målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet MSCI World Net Total Return, dvs. inklusive utdelningar.
 • Totalkostnad 0,21 %.

Nordnet Superfondet Norge

 • Andel: 10,5 % av portföljen.
 • Aktieindexfond som investerar i den norska marknaden.
 • Avser spegla sammansättningen hos aktieindexet OBX-index.
 • Totalkostnad: 0,25 % växlingsavgift vid köp och sälj

Länsförsäkringar tillväxtmarknad indexnära

 • Andel: 13 % av portföljen.
 • Aktieindexfond med inriktning på tillväxtmarknader. 75 % investeras i Asien och 11 procent i Latinamerika och 6 procent i Afrika.
 • Avser spegla sammansättningen hos aktieindexet MSCI Emerging Markets Total Return Net Index.
 • Totalkostnad: 0,47 %

Länsförsäkringar Europa Indexnära

 • Andel: 10,5 % av portföljen.
 • Aktieindexfond med inriktning på den europeiska marknaden.
 • Avser spegla sammansättningen hos aktieindexet MSCI Europe.
 • Totalkostnad: 0,21 %

Nordnet Superfonden Sverige

 • Andel: 10 % av portföljen.
 • Aktieindexfond med inriktning på den svenska marknaden.
 • Avser spegla sammansättningen hos aktieindexet NASDAQ OMXSBGI.
 • Totalkostnad: 0 %

Nordnet Superfonden Danmark

 • Andel: 10 % av portföljen.
 • Aktieindexfond med inriktning på den danska marknaden.
 • Avser spegla sammansättningen hos aktieindexet OMX Copenhagen 25 GI Index (OMXC25GI).
 • Totalkostnad: 0,25 % växlingsavgift vid köp och sälj.

Notera att skatt dras pga. av DK tolkning av skatteregler

Länsförsäkringar USA Indexnära

 • Andel: 9  % av portföljen.
 • Aktieindexfond med inriktningen på den amerikanska marknaden.
 • Avser spegla värdeutveckling hos aktieindexet S&P 500.
 • Totalkostnad: 0,20 %

Nordnet Superrahasto Suomi

 • Andel: 7 % av portföljen.
 • Aktieindexfond med inriktning på den finska marknaden.
 • Avser spegla sammansättningen hos aktieindexet OMX Helsinki 25 Index.
 • Totalkostnad: 0,25 % växlingsavgift vid köp och sälj

Utvecklingen

Utvecklingen i Nordnetportföljen det senaste året

Portföljen har det senaste året (per den 9 maj 2019) gått bättre än OMX30. Men att jämföra med OMX30 är inte helt rättvisande.

MSWNTR utveckling det senaste året

En bättre och mer relevant jämförelse är indexet MSWNTR som speglar den globala börsutvecklingen, utdelningar inkluderat. Detta index har det senaste året haft en utveckling på ca. 3,77 % medans portföljen min under samma period  utvecklats nästan 8 %. Jag ligger därför det senaste året bättre till än det globala indexet MSWNTR som utgör mitt riktmärke. En förklaring till denna skillnad i utveckling är delvis kronkursens fortsatta försvagning.

MSWNTR utveckling det senaste året och kronans värdeutveckling jämfört med dollarn under samma period

Angående jämförelseindex, har Ecorren i ett tidigare inlägg på bloggen  bl.a. kritiserat Nordnet för avsaknaden av relevanta jämförelseindex. Kritiken kvarstår även i år!

Du kan också följa Ecorrens portfölj på Shareville.

I ett senare inlägg kommer uppdaterad information om Ecorrens Avanza-portfölj. En rad ändringar har gjorts i denna, men mer om det i nästa inlägg.

/Ecorren

21 thoughts on “Nordnetportföljen slår index

 1. Pingback: strelcov 2020
 2. Pingback: film t-34
 3. Pingback: online pharmacy
 4. Pingback: Beograd film 2020
 5. Pingback: psiholog
 6. Pingback: psyhelp_on_line
 7. Pingback: coronavirus
 8. Pingback: PSYCHOSOCIAL
 9. Pingback: film doktor_liza
 10. Pingback: djoker film
 11. Pingback: generic viagra
 12. Pingback: buy viagra online
 13. Pingback: viagra generic

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.